Kasvien valaistus

Kasvien valaistus on keskeinen osa nykyaikaista kasvinviljelyä, ja se on mullistanut tavan, jolla voimme kasvattaa kasveja ympäri vuoden ulkoisista ilmasto-olosuhteista riippumatta. Tarjoamalla kasveille oikeat valo-olosuhteet voimme lisätä niiden kasvua, parantaa sadon laatua ja lyhentää viljelyaikaa.